Turkiet som gränsvakt

EU:s stats- och regeringschefer har alltså valt att ytterligare utöka samarbetet med Turkiet för att hindra människor från att söka skydd i EU. Mycket är fortfarande oklart, men ett beslut ska fattas redan nästa vecka.

Först och främst finns det starka skäl att ifrågasätta om det är rimligt att samarbeta med Turkiet på det sätt som nu sker. Situationen i Turkiet har de senaste åren blivit allt värre, inte minst för media och den kurdiska minoriteten. Flera organisationer på plats i Turkiet hävdar dessutom att Turkiet medvetet under förra året valde att sluta bevaka sina gränser och gripa flyktingsmugglare så att migrationsströmmarna till EU skulle öka och Turkiet därmed få mer pengar och större makt. Alltså precis det som nu skett. Med ett sådant här samarbete blir det betydligt svårare för EU att sätta press på Turkiet. Det finns stor risk att Turkiet bara kommer att kräva mer och mer. Dessutom öppnar det dörren för många andra länder att agera på liknande sätt, alltså använda sig av flyktingsituationen för att utöva utpressning mot EU. Vi har redan sett liknande agerande från flera länder som vägrat ta tillbaka sina egna medborgare för att på så vis få fördelar.

Det mest långtgående förslaget i uttalandet från måndagens möte handlar om att alla migranter som rest olagligt från Turkiet till de grekiska öarna ska skickas tillbaka, oavsett om personen har asylskäl eller inte. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk har uttalat sig och hävdar att förslaget är i enlighet med både internationell rätt och EU-rätt eftersom Grekland listat Turkiet som ett säkert tredjeland. Under statsminister Löfvens återrapportering i riksdagen igår blev det tydligt att han själv inte förstått vad han skrivit under på och därmed finns det förhoppningsvis utrymme att förändra Sveriges hållning inför mötet nästa vecka. Här kommer några punkter som jag tänkt på.

- Sedan ett beslut i Europadomstolen 2011 så har alla avvisningar (enligt Dublinförordningens regler om att man ska söka asyl i det första EU-land man registrerats i) till Grekland från andra EU-länder upphört. Detta på grund av att Greklands asylsystem anses vara bristfälligt och inte garanterar en rättssäker asylprövning. Med det nya förslaget överlämnar man till Grekland att avgöra ödet för en stor majoritet av de människor som vill söka skydd i EU. De allra flesta kommer ju via just Turkiet och Grekland. Enligt EU:s regler ska det alltid ske en individuell prövning av asylskäl. Om den asylsökande kommer från ett land som listats som säkert så kan processen ske på ett förenklat sätt, men det ska ändå alltid göras en prövning. Det är högst oklart hur Grekland ska kunna sköta det här på ett rättssäkert och humant sätt.

- I Turkiet finns i dagsläget någonstans runt 2,5 miljoner registrerade flyktingar. (Det cirkulerar lite olika siffror.) Olika rättigheter gäller för olika nationaliteter. Turkiet har ett undantag från Genèvekonventionen som innebär att man enbart ger asyl till europeiska medborgare. Det finns nationell lagstiftning som ska ge visst skydd, men den är inte alls lika stark. De syrier som släpps in i landet och registreras får temporära uppehållstillstånd som kan dras in närsomhelst. De har viss rätt till flyktingläger, skola, sjukvård och delar av arbetsmarknaden. Bara ungefär tio procent bor dock i lägren och för övriga är situationen svår. En stor majoritet av de syriska barnen går inte i skolan. För t.ex. afghaner finns inga sådana här rättigheter. Man får inte ens bo i flyktinglägren. Sedan en tid tillbaka är gränsen mot Syrien stängd med undantag för personer i akut behov av sjukvård. Personer som inte registrerat sig i Turkiet, även syrier, riskerar att utvisas. Det har rapporterats om att den turkiska polisen helt enkelt plockat upp människor på gatan och skjutsat dem över den syriska gränsen och släppt av dem där. Många avvisningar görs också med hänvisning till att personen utgör en säkerhetsrisk. Det finns inga möjligheter att överklaga eller liknande.

- Enligt det nya förslaget ska EU ta emot en syrisk flykting från Turkiet för varje syrier som Turkiet återtagit från Grekland. Givetvis är det bättre om det går att få till en ordning där flyktingar via lagliga och säkra vägar kan vidarebosättas utan att behöva sätta sig i överbelastade gummibåtar. Nuvarande ordning göder kriminella organisationer som sysslar med flyktingsmuggling och leder till att människor drunknar på vägen. Med en annan ordning skulle det dessutom finnas större möjligheter även för den som inte har råd att betala flyktingsmugglare. Men en ordning där det fortsatt krävs att några syrier riskerar livet för att några andra syrier ska få vidarebosättas är ju helt galen. Istället borde alla EU-länder starkt öka sitt mottagande av kvotflyktingar i samarbete med UNHCR, helt utan koppling till hur många som återsänds från Grekland till Turkiet. Dessutom utesluter man i förslaget personer från alla andra nationaliteter som kan vara i behov av skydd. Bland annat passerar många afghaner och irakier Turkiet. Med ett försämrat säkerhetsläge, inte minst för vissa minoriteter, i dessa länder så är det helt orimligt att de fråntas möjligheten till vidarebosättning. Rätten till skydd är individuell och inte baserad på nationalitet.

- Säkerhetsläget i Turkiet blir allt värre för bland annat kurder och många journalister. Det är inte alls osannolikt att turkiska medborgare i ökande skala kommer behöva söka skydd i EU. Den möjligheten minskar givetvis när EU anlitar Turkiet för att dels hindra människor att lämna Turkiet, dels ta tillbaka asylsökande från Grekland.

- Även om man delvis förbättrar situationen för flyktingar i Turkiet så kommer det fortsatt finnas väldigt många som vill ta sig vidare. Det är helt orealistiskt att tro att alla dessa människor kommer att nöja sig med att sitta sysslolösa i överfulla flyktingläger år efter år. Det kommer att upprättas nya farligare vägar. Troligtvis kommer fler att ta den betydligt farligare vägen via Libyen till Italien istället. Människor kommer med den nya ordningen dessutom att göra vad de kan för att inte registreras i Grekland. Vi riskerar till exempel att se båtar som förliser i grekiskt vatten utan att kalla på hjälp eller svårt sjuka som inte söker vård.

- En annan fråga är hur den här typen av massavvisningar rent praktiskt skulle genomföras. Ska personer som räddas iland på någon av de grekiska öarna (direkt efter närvarande hjälporganisations livräddning) föras till ett låst förvar och sedan sättas på en båt tillbaka till Turkiet? Grekland har haft stora problem med att inrätta de (olåsta) hot spots som EU beslutade om redan i höstas. Det saknas personal, tält, mat, vård och så vidare. Förhållandena är riktigt dåliga. Ska människor låsas in så finns det tydliga krav på hur de ska behandlas och dit är vägen lång. Dessutom finns det stort motstånd från boende i områden där man bestämt att hot spots ska upprättas. Kuststräckorna är väldigt långa och det kommer vara helt omöjligt för grekisk polis att ha full bevakning och det finns ju noll incitament för flyktingarna själva att söka upp grekiska myndigheter om man då skickas tillbaka till Turkiet. De hot spots som inrättats har byggt på att personer frivilligt söker sig dit för att först få hjälp och sedan möjlighet till omfördelning inom EU. Dock har ju omfördelningen inte alls fungerat. Bara några hundra har omfördelats av de 160 000 som det beslutades om för flera månader sedan. Ingenting tyder på att takten kommer att öka. (Vilket ju dessutom är en tydlig indikation på att det kommer bli väldigt svårt att hitta de platser som enligt det nya förslaget behövs för de syrier som ska vidarebosättas från Turkiet.)

- Ett annat frågetecken är hur effektiv en sådan här åtgärd faktiskt är. Redan idag är det väldigt vanligt att den som försöker ta sig över från Turkiet till Grekland får försöka flera gånger. Ofta är dealen med smugglaren upprättad så att man för samma summa, eller med mindre tillägg, får försöka tills man lyckas ta sig över. Den som skickas tillbaka till Turkiet kommer ju inte, såvitt det är sagt, låsas in. Alltså finns det ingenting som hindrar att personen med hjälp av sin smugglare försöker igen och igen.

Få andra att läsa det här
Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0

One thought on “Turkiet som gränsvakt

  1. Håller med i mycket av det du skriver. Funderar dock på vad som fått Angela Merkel att gå på denna linje. Vad jag läst så prioriterar hon att få till ett EU-system för säker inresa. Eftersom Merkel är den enda europeiska ledare som är värd att respektera så hoppas jag att hon har en plan. Hur ser din ”lösning” ut?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>