Debatt om migrationsmotioner

CupcakesJag och den nya cupcakesklänningen inleder dagen med debatt i kammaren om de motioner som i höstas lämnades in på migrationsområdet. Eftersom det sändes på SVT Forum börjar det redan rulla in direkt feedback från folk runt om i landet. Debatten finns att se HÄR och ungefär det här sa jag i mitt anförande:

Tack herr talman,

Jag skulle vilja börja med att säga att vi givetvis står bakom alla våra reservationer, men för tids vinning yrkar jag bara bifall till reservation 2 och reservation 4 i betänkande 13 och i övrigt bifall till utskottets ställningstaganden och avslag på övriga reservationer.

Det känns lite konstigt att säga det här. För grejen är ju att jag precis yrkade avslag på en massa förslag som jag egentligen tycker är bra. Vissa av dem är dessutom både viktiga och brådskande. Bland annat flera motioner som jag själv har skrivit. Och jag tror inte det är helt enkelt för folk att förstå. Men såhär gör vi ju hela tiden här i riksdagen. Själv hade jag ingen koll på det förrän jag plötsligt hamnade här. När jag i höstas blev invald trodde jag att det var här i kammaren som slaget skulle stå. Att det var här vi skulle försöka övertyga varandra om att byta åsikt och att varenda knapptryckning vid voteringarna skulle vara avgörande. Men så är det ju inte riktigt. Besluten har fattats långt tidigare och långsiktig strategi är många gånger viktigare än de enskilda sakfrågorna.

Personligen tycker jag den här delen av mitt uppdrag känns som ett poserande. Lite som att spela teater. Visst kan vi stå här och upprepa samma saker som vi brukar säga, men vi vet ju alla att det inte kommer göra någon skillnad. Vi kommer fortfarande under eftermiddagens votering rösta ja eller nej eller avstår på precis det sätt som vi redan innan den här debatten hade bestämt.

En annan del i det här är ju såklart själva spelet kring enskilda motioner. Egentligen är det rätt underligt att vi varje höst lägger så mycket energi på att skriva enskilda motioner när vi ändå vet att sannolikheten är minimal att de röstas igenom. Visst kan motionerna generera media, men frågan är om det inte vore både enklare och billigare om vi la tiden på att skriva debattartiklar istället för att ge folk falska förhoppningar.

Men för mig är det ändå viktigt att ta den här chansen och med några ord förklara varför vi i Centerpartiet bara har valt att fullt ut stötta två motioner på det här viktiga området. Just nu är vi, precis som de flesta andra partier, i en fas där vi utvecklar ny politik på flera områden. Jag leder själv arbetsgruppen som inför vår stämma i höst ska lägga fram nya förslag på just migrations- och integrationsområdet. I det arbetet så känns det viktigt att vi vågar vrida och vända på varenda ställningstagande. I ett läge där så många människor är på flykt och väljer att söka sig till Sverige så vore det totalt oansvarigt att inte ta det här på fullaste allvar. Det är ju nästan ett halvår sedan vi skrev de här motionerna som vi nu behandlar. För mig personligen har det varit ett halvår fyllt av ny kunskap och nya insikter om vilka enorma brister som finns inom flyktingmottagandet. Och jag vet att många med mig känner likadant. Att i det här läget hårt driva på för att förändra migrationspolitiken åt det ena eller det andra hållet vore inte trovärdigt. Ganska ofta blir jag frustrerad över att saker tar sådan tid inom politiken, och just nu är det verkligen bråttom, men jag förstår samtidigt vikten av att vi inte fattar ogenomtänkta, eller dåligt förankrade, beslut och på så vis drar iväg i fel riktning.  

De tre motioner vi ändå valt att reservera oss för är dels en alliansgemensam motion, dels två partimotioner. Den ena handlar om ökad jämställdhet och en översyn av den så kallade tvåårsregeln som, trots flera förbättringar under senare tid, fortfarande gör att många som utsätts för våld av sin partner inte vågar söka hjälp. Eftersom risken finns att man blir utvisad. Vi står bakom den reservationen, men för tids vinning så yrkar jag inte på den.

De andra två motionerna handlar om bättre villkor för arbetskraftsinvandring. Med det ökande antalet asylsökande så har diskussionerna om arbetskraftsinvandringen till viss del stannat av. Kanske har vi lite svårt att hålla flera saker i huvudet. Men även om det är enormt viktigt att vi löser de stora utmaningar vi står inför gällande flyktingmottagandet, så måste vi samtidigt förenkla för dem som lyckats få jobb i Sverige och vill komma hit. Företagen vittnar om hur krångel och långa handläggningstider ställer till det. Jag får ofta mail och andra inspel från enskilda personer som drabbats hårt av hålen i det här systemet. Och samtidigt vet vi ju alla hur enormt viktigt det är att svenska företag lyckas få tag i den kompetens som saknas. Det där verkar för många vara lite svårt att förstå, att människor är arbetslösa samtidigt som det är stor arbetskraftsbrist inom en mängd yrken. Även många som inte kräver långa utbildningar eller erfarenhet. Matchningen på arbetsmarknaden behöver verkligen bli mycket, mycket bättre. Men arbetskraftsinvandringen kommer oavsett det fortsätta vara helt avgörande för att vi ska klara av att bemanna och finansiera välfärdssystemen och för att företagen ska välja att verka i just Sverige.

Som avslutning på det här lite gnälliga anförandet vill jag bara säga att vi såklart varje dag fortsätter jobba för att rätta till de fel som finns i flyktingmottagandet, även om vi inte gör det genom att rösta ja till enskilda motioner här i kammaren. I januari presenterade vi i Centerpartiet en rapport med 20 konkreta förslag för en förbättrad integration och de förslagen behöver bli verklighet snarast möjligt. Idag diskuterar vi migration, alltså vilka som ska få komma till Sverige och på vilka grunder. Men oavsett vilka förändringar som görs här så kommer det under överskådlig tid ändå fortsätta komma väldigt många människor hit. Man kan tycka vad man vill om det, men jag tror att fler skulle behöva lägga lite mer energi på att diskutera vad vi måste förändra för att göra det bästa av situationen när folk ändå är här. För det finns utan tvekan en hel del att ta tag i.

Få andra att läsa det här
Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0

One thought on “Debatt om migrationsmotioner

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>