Bör ersättningen till asylsökande med eget boende avskaffas?

KD:s förslag på DN Debatt idag om fler tillfälliga modullägenheter och utökad kollektivtrafik är bra. Det är lösningar som även vi tittar på i vårt arbete. Gällande förslaget om att dra in ersättningen till asylsökande som väljer bort att bo i trånga anläggningsboenden, så kan det dock vara bra att ha lite kunskap med sig in i diskussionen. Har ni tankar och idéer så får ni såklart gärna dela med er av dem.

  • Ersättningen per dag är 71 kr för ensamstående och 61 kr för den som delar hushåll. Alltså runt 2000 kr i månaden. Den ska täcka allt, inklusive mat, boende, sjukvård osv, och räknas av om man har egna tillgångar eller inkomster. http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/For-dig-som-ar-vuxen-och-har-sokt-asyl/Ekonomiskt-stod.html
  • Snittkostnaden för de platser på anläggningsboende som upphandlas låg i den senaste omgången på ungefär 350 kr per dygn och plats. Alltså blir kostnaden betydligt högre om människor väljer att bo där istället för i eget boende.
  • Idag bor 24 179 asylsökande i eget boende och 52 674 i anläggningsboende (även inräknat dem ca 11 000 som fått uppehållstillstånd, men inte någon kommunplacering).
  • Det är enorm brist på platser i anläggningsboenden och det är därför man nu upphandlar varenda stugby, hotell och allmänt tom lokal i hela landet. Det var inte länge sedan Migrationsverkets generaldirektör berättade att man ser över möjligheterna att placera människor i tält. Hur 24 179 platser ytterligare skulle skakas fram har jag verkligen svårt att förstå. Trots att Migrationsverket i årets budget getts möjlighet att driva boenden i egen regi så kommer det inte på överskådlig tid förbättra situationen mer än marginellt.
  • I de senaste upphandlingsrundorna av anläggningsboenden har kravet varit 5 kvm per person och man får ha fyra personer boendes i samma rum. Ofta bor det flera hundra personer på samma boende. Inte sällan är det långt till närmaste tätort och bristen på sysselsättning är omfattande. För mig är det fullt förståeligt att människor, om det finns möjlighet, väljer andra alternativ.
  • Att alla asylsökande med eget boende skulle befinna sig i ett fåtal kommuner stämmer inte. De är utspridda över hela landet, även om det är en väldigt stor andel som söker sig till kommuner där det sedan tidigare bosatt sig många personer från samma land. Det är helt sant att många bor extremt trångt eller tvingas flytta runt, vilket inte minst för många barn innebär en svår situation. Men det finns ingen undersökning som tydligt visar hur stor andel det faktiskt handlar om. Med KD:s förslag skulle även den som hittat ett bra och tryggt boende i en kommun med lågt mottagande bli av med sina matpengar. Här finns väldigt intressant statistik kring uppdelningen i landet: http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d7da/1421156563950/Inskrivna+personer+i+Migrationsverkets+mottagningssystem.pdf
  • När man tidigare plockade bort den extra ersättningen för boendekostnader så gjorde inte det att människor valde bort eget boende. Det gjorde dock att de blev betydligt fattigare, vilket med största sannolikhet har bidragit till ökad trångboddhet och social utsatthet.
  • Det finns undersökningar som visar att den som under asyltiden löst boendet på egen hand har en bättre integration, större chans att ha eget hem eller bostadsrätt och arbete, i jämförelse med personer som under asyltiden har bott i anläggningsboende. (OBS dock att undersökningen är från 2008.) http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2008/asylsokandes_eget_boende_ebo_3.pdf
  • Trångboddheten i vissa kommuner beror till väldigt stor del på att människor som redan fått uppehållstillstånd söker sig dit, bland annat från anläggningsboenden. En viktig anledning till det är att man sedan en tid inte får starta sin etablering (och få tillgång till etableringsersättning) förrän man fått en kommunplacering. Eftersom det saknas platser för den som vill ha hjälp med placeringen, och väntetiden därför blir orimligt lång, så återstår bara att försöka hitta ett eget boende. Givetvis är det betydligt lättare att hitta någon typ av boende via kontakter. Denna problematik påverkas inte av KD:s förslag om att dra in ersättningen under asyltiden.
  • Det är viktigt att människor som flyr hit får en så bra start som möjligt. Givetvis ska vi göra vad vi kan för att motverka ofrivillig trångboddhet och otrygga boendesituationer, framför allt när det gäller barn. Men inte genom att försämra det alternativ som den berörda asylsökande i det rådande läget anser är det bästa. Och inte genom att ta matpengarna från dem som finner tryggheten hos vänner eller släktingar.
Få andra att läsa det här
Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>