Inför filosofi i skolan

Allt fler röster höjs för att öka antalet timmar idrott i skolan. Visst är det viktigt med fysisk hälsa, men varför pratar vi inte mer om psykisk hälsa som en del av skolans uppdrag? Skolsköterskor och kuratorer i all ära, men det är dags att psykisk hälsa får större utrymme i skolans ordinarie verksamhet.

I skolans uppdrag ingår att ge barn möjlighet att utveckla förmågan att tänka kritiskt och bli självständiga individer. I det borde även ingå att utveckla förmågan att förstå både sig själv och andra. Ett relativt enkelt sätt kan vara att redan från förskoleklass ha regelbundna filosofisamtal i grupp med en utbildad samtalsledare. På så vis lär sig barnen att lyssna på varandra och försöka reda ut varför vissa tankar eller känslor uppkommer. Det finns då möjlighet att använda tiden till att prata igenom uppkomna situationer där någon till exempel blivit ledsen eller arg. Något som i olika försök visat sig motverka både mobbning och skadegörelse. Barnen lär sig även att på ett lugnt sätt argumentera för sin sak.

Det skulle också rent generellt göra det mer naturligt att prata om känslor. Det finns undersökningar som visar att många inte har någon alls i sin närhet som de vågar prata med om sina känslor. I en värld där social kompetens värdesätts allt högre kan förmågan att sätta ord på sina känslor vara det som avgör om man klarar sig eller inte. Om den förmågan lyfts in som en viktig del i skolan är chansen även stor att normen förändras och att fler som mår dåligt vågar söka hjälp, både hos närstående och via sjukvården.

God självkännedom är även oerhört viktigt när det är dags att välja utbildning och jobb. Genom att man tidigt lär sig att reflektera över varför man känner eller reagerar på ett visst sätt kommer också förmågan bli större att avgöra vilka sammanhang man trivs och presterar bäst i. En viktig del i det bör, utöver filosofisamtal, vara olika personlighetstester liknande de som ofta används av bland annat rekryteringsföretag. På så vis kommer färre välja utbildningar som efter flera års studier ändå inte kommer till användning. Men framför allt kommer det ge människor ökade möjligheter att hitta sin passion i livet.

Antalet självmordsförsök bland unga ökar och ätstörningar, självskadebeteenden, sexuella övergrepp, våldsamhet och allmän frustration är tyvärr en alldeles för vanlig del i många ungas vardag. Att skolan tar ett större ansvar för elevernas psykiska hälsa kommer givetvis inte lösa alla problem, men långsiktigt är jag övertygad om att det skulle bidra starkt till att öka både empatin i samhället och det egna välbefinnandet hos många människor.

Få andra att läsa det här
Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>