Kriminalisera oaktsamhet vid våldtäkt

Häromdagen skickade jag och Fredrick Federley en debattare till SvD om att kriminalisera oaktsamhet vid våldtäkt. De tackade nej, men har idag publicerat två andra artiklar på samma tema. Det är glädjande att vi är flera som kan driva frågan och här kan ni ta del av vårt resonemang.

Efter domen i det uppmärksammade fallet där en man häromveckan frikändes från ett våldtäktsåtal eftersom han ”trodde” att kvinnan var med på det, trots att båda parter uppgett att hon upprepade gånger sade nej och försökte knuffa bort honom, har många röster höjts om att införa samtyckeskrav i våldtäktslagstiftningen. Vi i Centerpartiet är för en sådan förändring, men anser samtidigt att det behövs fler åtgärder. En sådan åtgärd skulle kunna vara att kriminalisera oaktsamhet vid våldtäkt.

Det har under en längre tid varit tydligt att den våldtäktslagstiftning som finns på plats idag inte tillräckligt väl stämmer överens med de flesta människors uppfattning om vad som är ok och inte när det kommer till sex. På senare tid har detta diskuterats allt flitigare efter ett antal uppmärksammade fall där förövare friats trots grova övergrepp eftersom något uppsåt inte kunnat bevisas. Det nämnda fallet exemplifierar problemet med lagstiftningen tydligt eftersom båda parter enligt domen är överens om att mannen dominerat kvinnan med både kvävning och örfilar. Men trots att hon aldrig gav sitt uttryckliga samtycke till den typen av sex, och upprepade gånger bad honom sluta, så kommer han undan med att han misstolkat hennes signaler. Tingsrätten menar att en våldtäkt har skett, men mannen döms inte eftersom det inte kunnat bevisas att han haft något uppsåt att våldta henne. Det är en sak att det i ett rättssamhälle tyvärr aldrig helt går att undkomma problematiken med att folk ljuger, men om vi i det här fallet utgår ifrån att båda parter talat sanning är det ändå svårt att fullt ut känna förståelse för domslutet. Om upprepande av nej och sluta inte i rätten anses vara tillräckligt för att någon ska förstå att man inte vill fortsätta, vad har man då som offer för möjligheter kvar att hävda att man tydliggjort att man inte ville?

I Norge finns sedan år 2000 en lag som innebär att den gärningsman som utför ett sexuellt umgänge vid ett tillfälle då det för gemene man hade varit uppenbart att den andra partnern inte samtyckte ska kunna dömas till ansvar. Liknande lagstiftning finns redan inom andra områden i Sverige såsom exempelvis vårdslöshet i trafik. Den kritik som förts fram mot ett sådant införande i våldtäktslagstiftningen är att det skulle kunna sätta mer fokus på offret än dagens lagstiftning. I Norge verkar man dock inte ha sett den typen av utveckling. Det som skulle vara bra med en sådan lag är att den skulle minska möjligheten för förövare att komma undan med att man inte förstod att nej betydde nej. Den skulle även ge en möjlighet för rätten att döma till offrets fördel i sådana fall där två års fängelse, som är minimistraffet vid våldtäkt idag, kan anses vara en orimlig åtgärd men där ett mildare straff anses lämpligt. Det är dock på intet vis ämnat att leda till att straffen för sexualbrott generellt sänks.

Under helgen möttes flera tusen människor på Medborgarplatsen i Stockholm för att visa sitt stöd för att samtycke ska vara en självklarhet vid sex. Det är viktigt att den här kraftsamlingen också mynnar ut i något som leder till verklig förbättring. Vi menar inte att varken ett införande av samtyckeskrav eller oaktsamhetslagstiftning skulle lösa hela problemet, men det skulle vara några pusselbitar. Det allra viktigaste är att vi alla i vår vardag tar ett ansvar för att förändra rådande normer i rätt riktning så att det självklara blir att man i sexuella situationer är lyhörd och visar respekt för sin partner, oavsett vilken sorts sex man vill ägna sig åt.

Fredrick Federley (C), kandidat till EU-parlamentet och riksdagsledamot
Johanna Jönsson (C), kandidat till riksdagen och ordförande Stureplanscentern

Få andra att läsa det här
Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>